You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Střednědobé priority

Posláním střediska Cedefop je podporovat vypracovávání evropských politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a přispívat k jejich provádění.

Jeho strategickým cílem je „posilovat evropskou spolupráci a podporovat Evropskou komisi, členské státy a sociální partnery při tvorbě a provádění politik pro atraktivní odborné vzdělávání a přípravu podporující excelenci a sociální začlenění“.

Tento strategický cíl podporují tři střednědobé priority na období 2012–2014 (které bylo prodlouženo ještě na roky 2015 a 2016):

  • podpora modernizace systémů odborného vzdělávání a přípravy,
  • kariéry a přechody: pokračování odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a učení se prací,
  • analýza potřeb dovedností a kompetencí s cílem získat informace pro poskytování odborného vzdělávání a přípravy.

Střednědobé priority řídí aktivity střediska Cedefop v rámci ročních pracovních programů a zajišťují kontinuitu práce, čímž umožňují nezbytnou pružnost potřebnou pro reakci na měnící se potřeby.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25 April 2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for one more year until 2015

EN113.05 KB

Cedefop Governing Board Decision of 25 February 2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN122.13 KB