You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Právní upozornění / prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Autorská práva

© Cedefop

Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, pokud není uvedeno jinak. Je-li k reprodukci nebo použití textové či multimediální informace (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedené obecné povolení k reprodukci a jasně uvádí, zda se na použití vztahují nějaká omezení.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Středisko Cedefop provozuje tyto internetové stránky s cílem zlepšit přístup veřejnosti k informacím o svých činnostech. Naším záměrem je, aby tyto informace byly vždy aktuální a správné. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Cedefop však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi uvedenými na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu,
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované,
  • v některých případech odkazují na internetové stránky jiných subjektů, nad nimiž nemá Cedefop kontrolu a za které nenese odpovědnost,
  • nelze považovat za odborné či právní poradenství.

Upozorňujeme vás, že nemůžeme zaručit, že dokument dostupný on-line přesně odpovídá oficiálně přijatému textu.

Naší snahou je vyvarovat se problémů způsobených technickými nedostatky. Některé údaje či informace na našich internetových stránkách však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a nemůžeme tedy zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Cedefop vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání těchto internetových stránek nebo internetových stránek jiných subjektů, na které se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost střediska Cedefop v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními předpisy ani vyloučit odpovědnost střediska v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Přečtěte si prosím také naši politiku ochrany osobních údajů