You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Οchrany osobních údajů

Veškeré osobní údaje shromážděné Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Obecnou zásadou je, že Cedefop osobní údaje zpracovává výhradně za účelem vykonání úkolu ve veřejném zájmu na základě Smluv o založení Evropských Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání nebo úkolu vyplývajícího z legitimního výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno středisko Cedefop nebo třetí strana, které jsou údaje sdělovány.

Veškeré operace v rámci zpracování osobních údajů jsou náležitě oznámeny inspektorovi ochrany údajů střediska Cedefop, případně evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Subjektům údajů náleží právo přístupu k jejich údajům a opravě těchto údajů za předpokladu, že na adresu střediska zašlou písemnou žádost.

Subjekty údajů mohou kdykoli kontaktovat inspektora ochrany údajů střediska Cedefop nebo podat námitku u evropského inspektora ochrany údajů.

Kontakt

Inspektor ochrany údajů střediska Cedefop
Mr. Jesus Bustamante

Kanceláře:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Greece
ŘECKO

Poštovní adresa:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174
ŘECKO

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Evropský inspektor ochrany údajů
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Poštovní adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIE

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN122.8 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN117.39 KB

RECORD - HR - Staff Recruitment

EN137.66 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Teleworking requests

EN152.58 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB