You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Finance a rozpočet

Útvar pro finance a rozpočet poskytuje podporu zaměstnancům střediska Cedefop při odhadování, vynakládání a monitorování rozpočtových prostředků. Zajišťuje podávání interních a externích zpráv týkajících se financí a rozpočtu. Zabezpečuje také centralizované finanční ověřování všech transakcí realizovaných v posledních letech v rámci ročního rozpočtu ve výši přibližně 18 milionů EUR, který je téměř výhradně financován z prostředků Evropské unie.

Od poloviny roku 2014 tento útvar poskytuje také nezbytné pokyny a podporu týkající se požadovaných hodnocení ex ante pro všechny programy nebo činnosti, jejichž celkové rozpočtové výdaje překračují 200 000 EUR. V roce 2015 budou provedena první hodnocení ex post u všech programů, projektů a činností dokončených v roce 2014, u nichž vyčleněné zdroje překročily 500 000 EUR. Útvar pro finance a rozpočet se bude podílet na vypracování metodiky a postupu, pokynů a šablon.