You are here

Jürgen Siebel

Jürgen Siebel nastoupil do střediska Cedefop ze soukromého sektoru v září 2019. Jako výkonný ředitel nese odpovědnost za řízení činností agentury v souladu se strategickým zaměřením stanoveným tripartitní správní radou střediska.

Jürgen se ve své profesní kariéře věnoval oblasti řízení lidských zdrojů se zvláštním důrazem na učení a vzdělávání, strategický rozvoj a zavádění programů praktického odborného vzdělávání a přípravy, ale také souvisejícím iniciativám v rámci sociální odpovědnosti podniků. V této souvislosti také spolupracoval s institucionálními subjekty na vnitrostátní, evropské a celosvětové úrovni.

Než Jürgen nastoupil do střediska Cedefop sídlícího v Soluni, zastával 20 let různé vedoucí provozní a strategické pozice v oblasti lidských zdrojů ve společnosti Siemens, zejména jako vysoce postavený manažer zodpovědný za globální řízení a správu či za obchodní partnery. Jürgen získal titul MSc v oboru ekonomie na Hamburské univerzitě a titul PhD v oboru řízení podniků na Vídeňské univerzitě.

Person details

Executive Director

Downloads

Meetings of the Executive Director

EN117.52 KB

2020 Meetings of the Executive Director

EN130.76 KB

2019 Meetings of the Executive Director

EN137.81 KB