Announcement

Welcome to Cedefop’s web portal. We would love to hear from you, so tell us about your experience as a user.

 • Кое налага промяна на потребностите от умения? Какви политики в областта на уменията могат да преодолеят несъответствията между търсените и предлаганите умения?

  Дава възможност за по-добро опознаване на последиците от широкообхватните промени в сферата на образованието и труда.

  View more
 • Как да предоставим повече възможности на хората? Как можем да превърнем ученето през целия живот в реалност?

  Отговаря на променящите се потребности и тенденции, като насърчава структурираното учене през целия живот, както и съответните институционални структури, които имат подходящо съдържание и се управляват по приобщаващ начин.

  View more
 • Как системите отговарят на новите нужди? Как системите се подготвят за бъдещето?

  Дава възможност и подкрепя хората да развиват и реализират потенциала си, да придобиват уменията, от които се нуждаят, за да управляват пазара на труда и различните преходи в живота, и да допринасят за икономическия растеж и благосъстоянието на обществото.

  View more

Headlines

Transversal themes

Currently, there are no open vacancies.

Twitter feed