Вие сте тук

Contact

Доволни ли сте от информацията в този инструментариум? Съобщете ни.

Какво можете да направите?

  • Като професионалист в областта на кариерното ориентиране, Вие играете дейна роля за повишаване качеството на информацията за пазара на труда за целите на професионалното ориентиране. Представяйте предложения и коментари на съставителите на информация за пазара на труда (и съответните инструменти). Участвайте в потребителски дискусионни групи, ако е възможно.
  • Вашата организация може да изиграе важна роля на отраслово равнище, като сигнализира за несъвършенствата в използването и интеграцията на информацията за пазара на труда в професионалните профили, стандартите за качество, възможностите за образование и обучение на професионалистите по кариерно развитие.
You must have Javascript enabled to use this form.