Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Набиране на персонал

Политиката на Cedefop за набиране на персонал има за цел подбор на квалифициран персонал с висока степен на професионална подготовка. С оглед постигането на тази цел процедурите по подбор са рационализирани и гарантират максимална степен на прозрачност и равно третиране на всички кандидати.

Тъй като Cedefop е агенция на Европейския съюз, условията за наемане на работа съответстват на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности. Cedefop предлага конкурентно заплащане, което е освободено от национално данъчно облагане, както и привлекателни допълнителни придобивки, които съответстват на получаваните от длъжностните лица на Европейския съюз. Наред с горното Cedefop предлага международна работна среда и възможности за обучение и развитие.