Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Средносрочни приоритети

Мисията на Cedefop е да подпомага развитието на европейските политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) и да допринася за тяхното прилагане.

Стратегическата цел на Cedefop е да „укрепва европейското сътрудничество и да съдейства на Европейската комисия, държавите членки на ЕС и социалните партньори да разработват и прилагат политики за привлекателно ПОО, което насърчава високите постижения и социалното приобщаване“.

Работата за постигане на стратегическата цел се основава на три средносрочни приоритета за периода 2012—2014 г. (който е удължен и обхваща и 2015 и 2016 г.):

  • подпомагане на модернизирането на системите за ПОО;
  • кариери и преход: продължаващо ПОО, учене за възрастни и на работното място;
  • анализ на потребностите от умения и компетентности с цел обосноваване предоставянето на ПОО.

Средносрочните приоритети служат като насоки за дейностите, включени в годишните работни програми на Cedefop, и осигуряват приемственост в работата, както и необходимата гъвкавост, позволяваща да се реагира на променящите се потребности.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25 April 2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for one more year until 2015

EN113.05 KB

Cedefop Governing Board Decision of 25 February 2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN122.13 KB