You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Politika varstva osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki jih zbere Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), se obdelujejo v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Splošno načelo centra Cedefop je, da osebne podatke obdeluje le, če je obdelava potrebna za opravljanje nalog, ki se izvajajo v javnem interesu na podlagi pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja ali pri zakonitem izvajanju javne oblasti, dodeljene centru Cedefop ali tretji stranki, ki so ji posredovani podatki.

O vseh postopkih obdelave osebnih podatkov je treba pravilno in pravočasno obvestiti uradno osebo za varstvo podatkov centra Cedefop in, odvisno od primera, evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Center Cedefop zagotavlja, da zbrane informacije obdelujejo in/ali imajo dostop do njih le zaposleni, ki so odgovorni za zadevne postopke.

Če v katalogu varstva podatkov ni določeno drugače, za vse fizične osebe, ki so centru Cedefop zagotovile osebne podatke na papirju ali elektronsko, velja, da so nedvoumno dale svojo privolitev za nadaljnje postopke v skladu s členom 5(d) Uredbe št. 45/2001.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko do podatkov dostopajo in jih popravijo, če so centru Cedefop za to posredovali pisno zahtevo.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko kadar koli posvetujejo z uradno osebo za varstvo podatkov centra Cedefop ali se obrnejo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Uredba

Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Stik

Uradna oseba za varstvo podatkov centra Cedefop ~
Mr. Robert STOWELL

Urad:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GRČIJA

Poštni naslov:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
faks:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174
 

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Mr. Giovanni Buttarelli, nadzornik
M. Wojciech Wiewiórowski, pomočnik nadzornika za varstvo podatkov

 

Poštni naslov:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIJA

Tel.: +32 22831900, faks: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/