You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Politica în materie de protecție a datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) se prelucrează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Ca principiu general, Cedefop prelucrează date cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor sale de interes public, în baza tratatelor de instituire a Comunităților Europene și a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, sau în contextul exercitării legitime a autorității publice cu care este învestit Cedefop sau terțul căruia îi sunt comunicate datele.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se aduc la cunoștința responsabilului Cedefop pentru protecția datelor și, după caz, a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Centrul garantează că informațiile colectate se prelucrează și/sau se accesează doar de membrii personalului său care răspund de operațiunile respective.

Dacă nu se menționează altfel în registrul de protecție a datelor, se consideră că toate persoanele fizice care furnizează Centrului informații personale, pe hârtie sau în format electronic, și-au dat în mod clar acordul pentru operațiunile ulterioare, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 litera (d) din Regulamentul 45/2001.

Persoanele vizate au dreptul să aibă acces la propriile date și să le corecteze, cu condiția să trimită Centrului o cerere scrisă.

Persoanele vizate au dreptul să îl consulte în orice moment pe responsabilul Cedefop cu protecția datelor sau pot să apeleze la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Regulament

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (RO).

Contact

Responsabilul Cedefop cu protecția datelor
Mr. Robert STOWELL

Birouri:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Grecia

 

Adresa poștală:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Mr. Giovanni Buttarelli, Director
M. Wojciech Wiewiórowski, Adjunct

 

Adresa poștală:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels (Bruxelles)
BELGIUM (BELGIA)

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/