You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Adatvédelmi politika

Minden, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) által összegyűjtött személyes adat feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

Általános elv, hogy a Cedefop személyes adatfeldolgozást csak a közérdekből elvégzendő feladatai ellátása érdekében az Európai Közösségeket létrehozó szerződések, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet alapján vagy a Cedefopra vagy az adatokról tudomást szerző harmadik személyre ruházott hivatali hatáskör jogszerű gyakorlása során végez.

Minden személyes adattal kapcsolatos adatfeldolgozási műveletről megfelelően értesíteni kell a Cedefop adatvédelmi tisztviselőjét, illetve adott esetben az európai adatvédelmi biztost.

A Központ garantálja, hogy az összegyűjtött információk feldolgozását és/vagy kezelését kizárólag az érintett műveletekért felelős munkatársak végzik.

Amennyiben az adatvédelmi nyilvántartásban másképpen nem határozzák meg, minden, a Központnak papíron vagy elektronikus úton személyes információt szolgáltató természetes személyt úgy kell tekinteni, hogy kétséget kizáróan beleegyezését adta a 45/2001/EK rendelet 5. cikke d) pontjának alkalmazása szerinti további műveletekhez.

Az érintetteknek joguk van az adatokhoz való hozzáférésre és azok kijavítására, amennyiben a Központhoz címzett írásbeli kérelmet nyújtanak be.

Az adatok érintettjei bármikor konzultálhatnak a Cedefop adatvédelmi tisztviselőjével, vagy az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.

Rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HU).

Kapcsolat

A Cedefop adatvédelmi tisztviselője
Mr. Spyros Antoniou

Irodák:
Europe 123,
Pilea, 570 01 Szaloniki
GÖRÖGORSZÁG

 

Levelezési cím:
PO Box 22427 
Finikas
55102 Thessaloniki
GREECE

Tel.: +30 2310490182, Fax: +30 2310490174

 

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Európai adatvédelmi biztos
Mr. Giovanni Buttarelli, adatvédelmi biztos
M. Wojciech Wiewiórowski, helyettes biztos

Levelezési cím:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Tel.: +32 22831900, Fax: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/