You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Politika o zaštiti osobnih podataka

Svi osobni podaci koje prikuplja Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) obrađuju se u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Kao opće načelo, Cedefop obrađuje samo osobne podatke za obavljanje zadataka provedenih u interesu javnosti na temelju Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja ili tijekom zakonitog izvršavanja službenih ovlasti Cedefopa ili treće strane kojoj su podaci otkriveni.

O svim postupcima obrade osobnih podataka pravodobno se obavješćuje Cedefopovog službenika za zaštitu podataka, a prema potrebi i europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Centar jamči da se prikupljene informacije obrađuju i/ili da im pristupaju samo članovi osoblja zaduženi za određene postupke.

Osim ako nije drugačije navedeno u registru zaštite podataka, za svaku fizičku osobu koja Centru pruža osobne informacije u papirnatom ili elektroničkom obliku smatra se da je dala nedvosmislenu suglasnost za naknadne postupke u skladu s primjenom članka 5. točke (d) Uredbe 45/2001.

Subjekti podataka imaju pravo pristupiti i ispraviti svoje podatke pod uvjetom da podnesu pismeni zahtjev Centru.

Subjekti podataka mogu se u bilo kojem trenutku posavjetovati s Cedefopovim službenikom za zaštitu podataka ili se obratiti europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Uredba

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (HR).

Kontakt

Cedefopov službenik za zaštitu podataka
Mr. Robert STOWELL

Uredi:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Greece
GRČKA

 

Poštanska adresa:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europski nadzornik za zaštitu podataka
Mr. Giovanni Buttarelli, nadzornik
M. Wojciech Wiewiórowski, pomoćnik nadzornika

 

Poštanska adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Tel.: +32 22831900, Faks:+32 22831950
http://www.edps.europa.eu/