You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Keskpika perioodi prioriteedid

Cedefopi missioon on toetada Euroopa kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitika kujundamist ning aidata kaasa selle elluviimisele.

Cedefopi strateegiline eesmärk on tugevdada Euroopa koostööd ja toetada Euroopa Komisjoni, liikmesriike ja sotsiaalpartnereid tipptaset ja sotsiaalset kaasatust edendava atraktiivse kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitika kujundamisel ja elluviimisel.

Seda strateegilist eesmärki toetavad kolm järgmist 2012.–2014. aastaks kehtestatud keskpika perioodi prioriteeti (pikendatud 2015. ja 2016. aastani):

  • kutseharidus- ja kutsekoolitussüsteemide nüüdisajastamise toetamine;
  • karjäär ja töökoha vahetamine: täienduskutseõpe, täiskasvanuõpe ja töölõppimine;
  • oskus- ja pädevusvajaduste analüüsimine, et saada teavet kutsehariduse ja -koolituse jaoks.

Keskpika perioodi prioriteedid suunavad Cedefopi iga-aastaste tööprogrammide tegevusi ja tagavad töö järjepidevuse, võimaldades olla piisavalt paindlik, et reageerida muutuvatele vajadustele.

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25 April 2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for one more year until 2015

EN113.05 KB

Cedefop Governing Board Decision of 25 February 2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN122.13 KB