Headlines

Video corner

Publications

Events

26/10/2016
Un problema no resolt: com abordar l'abandonament escolar prematur?
Seminar, Barcelona, Spain
15/11/2016 to 16/11/2016
Conference, Cedefop, Thessaloniki, Greece

Vacancies

Public procurement