Du er her

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Politik for beskyttelse af personoplysninger

Alle de personoplysninger, som indsamles af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Som et generelt princip behandler Cedefop kun personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af opgaver i samfundets interesse på grundlag af traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, Rådets Forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse, eller som retmæssigt hører under offentlig myndighedsudøvelse, som er pålagt Cedefop eller en tredjemand, til hvem personoplysningerne videregives.

Alle behandlinger af personoplysninger meddeles behørigt til Cedefops databeskyttelsesansvarlige og, alt efter omstændighederne, til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Cedefop garanterer, at de indsamlede oplysninger kun behandles og/eller konsulteres af de medarbejdere, som er ansvarlige for disse operationer.

Medmindre andet er angivet i databeskyttelsesregisteret, har alle fysiske personer, som afgiver personoplysninger til Cedefop på tryk eller i elektronisk form, i henhold til artikel 5, litra d), i forordning (EF) 45/2001 utvetydigt givet deres samtykke til, at de efterfølgende operationer må finde sted.

De registrerede har ret til at få adgang til og ændre deres egne personoplysninger. Det kræves dog, at de forinden indsender en skriftlig forespørgsel herom til Cedefop.

De registrerede kan til enhver tid henvende sig til Cedefops databeskyttelsesansvarlige eller til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (DA).

Kontakt

Cedefops databeskyttelsesansvarlige
Mr. Robert STOWELL

Kontorer:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Greece

GRÆKENLAND

Postadresse:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tlf.::(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174
GRÆKENLAND

Tlf.: +30 2310490182, Fax: +30 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Mr. Giovanni Buttarelli, tilsynsførende
M. Wojciech Wiewiórowski, assisterende tilsynsførende

 

Postadresse:

EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles
BELGIEN

Tlf. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/