You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Politika ochrany osobních údajů

Veškeré osobní údaje shromážděné Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Obecnou zásadou je, že Cedefop osobní údaje zpracovává výhradně za účelem vykonání úkolu ve veřejném zájmu na základě Smluv o založení Evropských Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání nebo úkolu vyplývajícího z legitimního výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno středisko Cedefop nebo třetí strana, které jsou údaje sdělovány.

Veškeré operace v rámci zpracování osobních údajů jsou náležitě oznámeny inspektorovi ochrany údajů střediska Cedefop, případně evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Středisko zaručuje, že shromážděné informace zpracovávají nebo k nim mají přístup pouze jeho zaměstnanci, kteří odpovídají za příslušné operace.

Pokud rejstřík ochrany údajů nestanoví jinak, u všech fyzických osob, které středisku poskytují osobní informace v tištěné nebo elektronické podobě, se má za to, že jednoznačně udělily souhlas s následnými operacemi podle čl. 5 písm. d) nařízení č. 45/2001.

Subjektům údajů náleží právo přístupu k jejich údajům a opravě těchto údajů za předpokladu, že na adresu střediska zašlou písemnou žádost.

Subjekty údajů mohou kdykoli kontaktovat inspektora ochrany údajů střediska Cedefop nebo podat námitku u evropského inspektora ochrany údajů.

Nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (CS).

Kontakt

Inspektor ochrany údajů střediska Cedefop
Mr. Robert STOWELL

Kanceláře:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Greece
ŘECKO

Poštovní adresa:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174
ŘECKO

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Evropský inspektor ochrany údajů
Mr. Giovanni Buttarelli, inspektor
M. Wojciech Wiewiórowski, zástupce inspektora

 

Poštovní adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIE

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/