You are here

 

Politika ochrany osobních údajů

Veškeré osobní údaje shromážděné Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Obecnou zásadou je, že Cedefop osobní údaje zpracovává výhradně za účelem vykonání úkolu ve veřejném zájmu na základě Smluv o založení Evropských Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání nebo úkolu vyplývajícího z legitimního výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno středisko Cedefop nebo třetí strana, které jsou údaje sdělovány.

Veškeré operace v rámci zpracování osobních údajů jsou náležitě oznámeny inspektorovi ochrany údajů střediska Cedefop, případně evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Středisko zaručuje, že shromážděné informace zpracovávají nebo k nim mají přístup pouze jeho zaměstnanci, kteří odpovídají za příslušné operace.

Pokud rejstřík ochrany údajů nestanoví jinak, u všech fyzických osob, které středisku poskytují osobní informace v tištěné nebo elektronické podobě, se má za to, že jednoznačně udělily souhlas s následnými operacemi podle čl. 5 písm. d) nařízení č. 45/2001.

Subjektům údajů náleží právo přístupu k jejich údajům a opravě těchto údajů za předpokladu, že na adresu střediska zašlou písemnou žádost.

Subjekty údajů mohou kdykoli kontaktovat inspektora ochrany údajů střediska Cedefop nebo podat námitku u evropského inspektora ochrany údajů.

Nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (CS).

Kontakt

Inspektor ochrany údajů střediska Cedefop
Mr. Robert STOWELL

Kanceláře:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - Greece
ŘECKO

Poštovní adresa:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174
ŘECKO

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Evropský inspektor ochrany údajů
Mr. Giovanni Buttarelli, inspektor
M. Wojciech Wiewiórowski, zástupce inspektora

 

Poštovní adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIE

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/