Вие сте тук

 

Набиране на персонал

Политиката на Cedefop за набиране на персонал има за цел подбор на квалифициран персонал с висока степен на професионална подготовка. С оглед постигането на тази цел процедурите по подбор са рационализирани и гарантират максимална степен на прозрачност и равно третиране на всички кандидати.

Тъй като Cedefop е агенция на Европейския съюз, условията за наемане на работа съответстват на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности. Cedefop предлага конкурентно заплащане, което е освободено от национално данъчно облагане, както и привлекателни допълнителни придобивки, които съответстват на получаваните от длъжностните лица на Европейския съюз. Наред с горното Cedefop предлага международна работна среда и възможности за обучение и развитие.

Downloads

2015-12-04_privacy statement

EN52 KB